Tymczasowa postać - do usunięcia

Description:

Cechy

Główne WS BS S T AG INT WP FEl
Podstawowe 34 33 28 30 33 30 27 28
Grave Rober +10 +0 +0 +0 +10 +10 +10 +10
Wykorzystane rozszerzenia +0 +0 +0 +0 +0 +0 +5 +0
Obecne 34 33 28 30 33 30 27 28
Pochodne A W SB TB M Mag IP FP
Podstawowe 1 14 3 3 5 0 0 0
Cyrkowiec +0 +2 0
Wykorzystane rozszerzenia
Obecne 1 14 2 3 5 0 0 0
Umiejętności (podstawowe): Mam Cecha Test Opis Powiązany talent
Plotkowanie + FEL 40
Język Reikspiel + IQ 39
Język Norska + IQ 39
Język Eltharin + IQ 39
|Pływanie / Swim
+ K 32
Powożenie / Drive + K 32
Wioślarstwo + K 32
Wspinaczka ++ K 42
Przeszukiwanie / Search ++ IQ 49+mod (59) - +10 z wykrywanie pułapek
Ukrywanie się + ZR 070 +mod(80) - +
Skradanie się / Silent Move ++ ZR 70+mod(80) - +10 Alley Cat
Spostrzegawczość / Perception ++ IQ 49+mod(59/79) -
Targowanie sie / Haggle + FEL 40+mod(50) - Dealmaker +10
Wycena / Evaluate + FEL 40+mod(50) - Dealmaker +10
Umiejętności (zaawansowane): Mam Cecha Test Opis Powiązany talent
Czytanie/pisanie – Reikspiel + IQ 39
Otwieranie zamków + ZR 70+mod(80 - +10 z wykrywanie pułapek
Talent ENG Talent PL Cecha Opis
Trap detection Wykrywanie pułapek ZR +10 do spostrzegawczości i otwierania zamków związanych z wykrywaniem otwieraniem zamków
Super Numerate Umysł arytmetyczny IQ +10% do nawigacji oraz gier hazardowych, +20% do testów przy próbie oszacowania bazującym na percepcji
Lightning Reflexes - ZR +5 do zreczności
Quick Draw - szybkie wyciągnięcie broni
Broń specjalna rzucana - WS …….
Alley Cat - WP +10 do testów ukrywania się i skradania
Aethyric atunement Zmysł magii WP +10 to Channeling and Magical
Dealmaker Żyłka handlowa WP +10 on Evaluate and Haggle tests
Coolheaded Opanowanie WP Permanent +5 to Willpower (WP)
Excellent vision Doskonały wzrok IQ +10 on Perception involving sight, and on Lip Reading
Night vision Widzenie w ciemnościach IQ You see up to 30 yards in natural darkness
Bio:

Tymczasowa postać - do usunięcia

Granica Drenegar