Świątynia Vereny

Poglądowy szkic na świątynię Wereny oraz miejsce, gdzie mieszka kapłan. Część jest z oczywistych względów nieujawniona.

Temple_of_Verena.jpg

Świątynia Vereny

Granica MarcinRauf