Madame de Beaumarteau NPC

Właścicielka sklepu z wykwintnymi strojami w Ubersreiku.

Description:

Starsza Pani, o nietypowym akcencie bretońskim.
Jest właścicielką szykownego sklepu ubrań w Ubersreiku, szyje i ubiera najznamienitszych mieszczan miasta oraz szlachty aż po Nuln.

Drużyna podejrzewa, że Madame podaje się za kogoś innego niż rzeczywiście jest.
Mag wyczuł dziwną magiczną sieć na dachu budynku oraz zauważył magicznie ukryte drzwi na tyłach sklepu.

Bio:

Madame de Beaumarteau NPC

Granica Drenegar