Agnes Shildt - NPC

Osobisty ochroniarz Barona Manfreda Von Holzenauer.

Description:

Osobisty ochroniarz Barona Manfreda Von Holzenauer od specjalnych zadań, wykazała się niezwykłą zręcznością uciekając z Karczmy Starego Johana.
Zleciła drużynie zniszczenie statku, który przybył do portu Ubersreik kilka dni wcześniej.
Za wykonanie ’’zlecenia’’ drużyna otrzymała list oraz smoczy sygnet rodu Holzenauer.

Bio:

Agnes Shildt - NPC

Granica Drenegar